Ingen bil – 6 månader senare

Jag berättade i ett tidigare inlägg att vi har skrotat bilen, hur har det gått?

Jag kan konstatera att man ganska snabbt anpassar sitt sätt att göra saker till de nya förutsättningarna. Så väljer vi numera ofta vin framför öl till middagen på fredagar och lördagar. Att svänga förbi systemet på vägen hem från jobbet och lasta några flaskor vin i cykelkorgen fungerar fint men öl blir lite för tungt och otympligt. Det är också intressant att se att vi nu gör saker på sätt som vi inte riktigt kunde föreställa oss när vi hypotetiskt resonerade kring hur vi skulle leva vårt liv utan bil. Jag kan t.ex. svänga förbi matbutiken på vägen hem en extra gång under veckan för att plocka upp tunga saker som mjölk, yoghurt, konserver, läsk till barnen osv. I vårt hypotetiska resonemang skulle allt köpas vid ett tillfälle och då behövde vi bil för att frakta hem allting.

Som tonårsföräldrar saknar vi möjligheten att snabbt kunna ge oss iväg och leta efter ungdomarna när de inte kommer hem i tid på fredag eller lördag kväll. Vid ett tillfälle tvingade vi sonen att ta taxi hem istället för att resa med kollektivtrafik genom hela stan mitt i natten. Det var något fotbollsderby och vi var oroliga för att det skulle vara stökigt på stan. Vi betalade naturligtvis för taxin men sonen var helt övertygad om att det hade varit mycket bättre att använda pengarna till att shoppa kläder på NK. Även här finns det alltså alternativa sätt att lösa problemen, vi har ganska nära till bilpoolen men kan inte lita på att det alltid finns en bil som är tillgänglig. Taxi är alltid en möjlighet och skulle det bli riktig kris får man övertala en granne, vän eller släkting som har bil att hjälpa till.

Eftersom vi har ändrat våra beteenden använder vi bilpoolen mer sällan än vi trodde att vi skulle göra vilket har hjälpt oss att minimera vår klimatpåverkan vilket är bra för klimatet!

Annars funkar det hur fint som helst med bilpool. Vi använder Sunfleet som har fräscha och välservade bilar som är mycket lyxigare och trafiksäkrare än den typ av bil som jag skulle unna mig att köpa. Med hjälp av Sufleets appar är det enkelt att boka och hämta bil. Den enda nackdelen är att de flesta bilarna går på diesel som ju har en stor negativ påverkan på luftkvalitén i städer. Jag försöker trösta mig med att de enda gångerna vi hyr bil är när vi ska åka till svärfars lantställe.

sunfleet_delivery2-lq3

Tack och lov finns inte bilen på bilden på någon av poolplatserna nära oss. Jag skulle känna mig korkad som en Trump-anhängare om jag körde runt i en bil som är så uppenbart överdimensionerad. Vet inte hur mycket den drar men med tanke på hur tung den ser ut måste det vara en hel del. Till vilken nytta?

Använd konsumentmakt för att demonstrera för klimatet

Idag startar Naturskyddsföreningens kampanj för en tuffare klimatpolitik. Uppmaningen är att vi ska prata mer om klimatet och kontakta våra politiker med krav på att de tar tuffare beslut i klimatfrågan. Kampanjen har ett stöd för att skapa mejl till politiker som jag har testat. Det fungerade väldigt smidigt samtidigt som det finns utrymme för att lägga in egna reflektioner i mejlet. Gå in skriv – ju fler mejl desto bättre!

Allt detta är jättebra men jag undrar samtidigt om vi inte skulle kunna göra någonting som får större påverkan på samhället och därigenom ett större genomslag. Tänk t.ex. på bussbojkotten i Montgomery med Martin Luther King.

bus-2453490_1920På 50-talet var kollektivtrafiken i Montgomery (Alabama, USA) segregerad och som protest slutade Montgomerys svarta invånare att åka buss. Detta blev förödande för kollektivtrafikbolagets ekonomi eftersom huvuddelen av de betalande resenärerna var svarta. Segregationen på bussarna upphävdes kort därefter genom ett domstolsbeslut. Protesten rörde sig aldrig om civil olydnad utan de svarta använde bara sin rätt att själva välja transportmedel, de valde att gå eller cykla. Det skulle vi också kunna göra, vi måste inte flyga  eller åka bil.

Tänk om vi kunde få så många att börja leva klimatneutralt att det faktiskt börjar påverka ekonomin för de företag vars verksamheter genererar mest utsläpp? Jag tror att det kan bli en intressant debatt om något av våra flygbolag får problem för att många svenskar slutar flyga och motiverar detta med hänsyn till klimatet. Vore inte det ett spännande sätt att demonstrera på? Naturligtvis måste vi arbeta med att få demonstrationen synlig genom att t.ex. ha någon form av ”knapp” som man kan ha på jackan för att visa att man stödjer kampanjen och lever klimatneutralt. Skulle det gå att få tillräckligt stort momentum i en sådan kampanj för att den ska märkas eller är jag bara en drömmare som tror på en sådan idé?

Körresan, del 2

I ett tidigare inlägg har jag berättat om mina våndor kring att förklara varför jag inte reser med på de körresor som görs med flyg, vanligen till södra Europa. Till slut föll det sig så att jag råkade nämna för någon i kören att den egentliga anledningen är omsorg om klimatet. Detta har tagits emot väldigt väl. Flera har hört sig för om jag inte kan ta tåget istället och vår dirigent ville också gärna åka tåg och gjorde flera efterforskningar om vilka resvägar som var möjliga. Den här gången var resmålet Bilbao i nordvästra Spanien som tyvärr ligger allt för långt bort för att det ska vara möjligt att ta sig dit med tåg på rimligt kort tid. Det blev ingen resa för mig den här gången heller och vår dirigent gav till slut upp och tog flyget. Men nästa gång, då ska vi åka till t.ex. Berlin eller varför inte till Salzburg? Vi gjorde en körresa dit med tåg på 90-talet som jag har mycket fina minnen ifrån. Det känns roligt att det finns flera i kören som egentligen vill leva mera klimatvänligt. Mitt intryck är att bägaren av ”tankar om klimatet” är på väg att rinna över i faktiska handlingar hos många människor. Det behövs bara de där sista dropparna av att någon i omgivningen vågar ta ställning.

Vi är alla klimatförnekare

I USA förnekar president Donald Trump och hans anhängare den forskning som visar på klimatförändringarna och dess orsaker. Det tycker vi i Sverige är korkat och vi pratar gärna om hur dumma klimatförnekarna är. I Sverige väljer vi istället att förneka hur klimatproblematiken ser ut. Vi undviker att skapa en realistisk bild av vilka förändringar som krävs för att vi ska undvika att klimatet oåterkalleligt förändras. För det är ju tyvärr så att den mängd koldioxid vi ytterligare kan släppa ut i atmosfären är begränsad. När vi når över en viss nivå kommer jordens klimatsystem att förändras för alltid och efter det vet vi inte vad som händer eller om det längre spelar någon roll att vi försöker begränsa klimatutsläppen. För att dra paralleller till hur ett företag fungerar så kan ett företag endast gå med förlust under en begränsad tid innan det går i konkurs. När konkursen väl har inträffat är det för sent.

emotions-2696539_1920

Problemet framstår tydligt om man studerar Naturvårdsverkets diagram som visar hur konsumtionsbaserade utsläpp har utvecklats under perioden 1993-2014. Trots alla klimatsmarta lösningar vi har infört i form av miljöbilar, värmepumpar, vindkraft, solenergi, passivhus osv, osv, och trots att vi köper klimatkompensation när vi flyger så ligger våra utsläpp på ungefär samma nivå som 1993. Vi har ännu inte lyckats göra någonting som för oss närmare än lösning av problemet. Den främsta anledningen torde vara att klimatinvesteringarna gör oss rikare vilket gör att vi hela tiden kan öka vår konsumtion. Vi reser längre och oftare, bilarna blir allt större och tyngre, vi äter mer kött än någonsin och köper kläder som aldrig förr. Den ökande konsumtionen medför ökande utsläpp i ungefär samma grad som de minskningar vi lyckas åstadkomma med klimatinvesteringarna.

I en artikel i Svenska dagbladet skriver Jenny Stiernstedt om hur de politiska partierna slåss om vem som har gjort mest för att minska klimatutsläppen samtidigt som inget av partierna är i närheten av att göra det som krävs för att minska utsläppen enligt det mål som partierna har enats om dvs. att uppnå nettonoll klimatpåverkan till 2045. Partiernas sätt att argumentera påminner om ett företag som är på väg att gå i konkurs eftersom det har haft ett underskott på ca 100 000 kr i månaden under lång tid. Företaget har haft två VD:ar under olika tidsperioder där den ena VDn hävdar att: ”under min tid gick vi bara med 95 000 kr i förlust i månaden” och den andra VDn säger att: ”visst gick verksamheten med 105 000 kr i förlust i månaden när jag var VD men konjunkturen var mycket bättre under din tid så egentligen gjorde jag ett bättre resultat. Och dessutom var det mina åtgärder som ledde till att du fick ett lägre underskott”. Argumentationen är naturligtvis helt ointressant eftersom företaget kommer att gå i konkurs alldeles oavsett vilken VD som har rätt. Genom att argumentera kring frågor som handlar om klimatet men som inte har någon betydelse för att lösa den kommande klimatkrisen förnekar politikerna klimatproblematiken.

Stockholm stad skriver på sin webbplats att ”Sedan 1990 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med en tredjedel”. Söker man vidare på webbplatsen så framgår det att Stockholm stad i ”totala utsläpp” inte inkluderar konsumtion av varor och tjänster som sker av Stockholmarna. Räknar man in konsumtionen så har Stockholmarnas utsläpp förmodligen minskat på samma sätt som Svenskarnas utsläpp i stort, dvs inte alls. Stockholm stad är som en koncern som har en utlandsverksamhet som gör allt större förluster och som den svenska delen av verksamheten är beroende av för att fungera. Den svenska delen av koncernen har minskande förluster och det väljer man att redovisa som någonting positivt samtidigt som man inte redovisar de delar som har ökande förluster. Eftersom förlusterna inte minskar kommer koncernen så småningom att gå i konkurs. Stockholms stads förnekar klimatproblematiken genom att inte kommunicera hela bilden.

Jag har tidigare arbetat på ett av de stora konsultföretagen inom miljö- och samhällsbyggnadssektorn och där hade vi vid några tillfällen en gruppaktivitet där vi tog fram alla exempel på projekt vi genomfört som skulle kunna leda till att klimatutsläppen minskade. Det gjordes ingen som helst analys av vad som skulle krävas för att projekten faktiskt skulle leda till minskande klimatutsläpp och det gjordes naturligtvis heller ingen uppföljning men visst var det mysigt att sitta och spåna kring hur bra det arbete vi gjorde var för klimatet. Samtidigt var det en form av klimatförnekelse där vi lurade oss själva att tro att vi åstadkom något för klimatet. I realiteten har projekten förmodligen haft en mycket marginell effekt.

Det går att hitta många fler exempel på hur vi svenskar förnekar klimatproblematiken.  Om vi ska ha någon chans att lyckas med att förhindra en framtida klimatkatastrof måste vi sluta med alla former av förnekelse och självbedrägeri och våga beskriva, analysera och diskutera hela problemställningen.

Att resa klimatsmart

Det finns många sätta resa. Man kan stänga in sig i ett flygplan och några timmar senare befinna sig i ett helt annan världsdel. Eller resa med tåg, se hur landskap sakta förändras, successivt ta in nya miljöer och avstånd och låta själva resandet bli en del av upplevelsen.

Varför tåg?

Tågresor är mycket mer klimatsmarta än flygresor, i synnerhet om tågen drivs med förnyelsebar el. En annan orsak är att tågen rullar så lätt på rälsen, vilket gör att transporter kräver förhållandevis lite energi. Effekterna av flygets utsläpp blir också större eftersom de sker på hög höjd[1] . Den intresserade kan jämföra olika transportsätt genom att gå in på www.naturvardsverket.se och sök på schablonmall-utsläpp eller tryck på denna länk. http://www.naturvardsverket.se/Global-meny/Sok/?query=schablonmall-utsl%c3%a4pp

I utsläpp-mallen kan man se att inrikes flygresor är ett synnerligen idiotiskt val ur klimatsynpunkt. Tidsvinsten är ju i många fall marginell. Men även utrikes resor är betydligt mer klimatsmarta med tåg än med flyg.

Hur köper man biljetter till Europaresor?

SJ har slutat sälja biljetter till tåg utomlands, men det finns alternativ. I Kalmar finns Centralens resebutik som kollar resrutter och säljer platsbiljetter, biljetter och utomlands och interrailkort, www.resebutiken.se [2]. Man kan också köpa biljetter på Deutsche Bahn www.bahn.de och www.acprail.com . Interrailkort kan man köpa på www.interrail.se. Man kan ladda hem gratisappen Rail Planner Eurail/Interrail där man kan kolla tågtider offline. Billigaste kortet (ungdom, 5 resdagar inom 15 dagar) kostar just nu 2 284 kronor. En hel månads fritt tågresande för vuxna (28–59 år) kostar 6 439 kronor. När du fyller 60 sjunker priset.

Om man vill resa långt med tåg är det en fördel att kunna resa med nattåg. En del linjer har lagt ner, men det finns många kvar. Denna karta, som visar några nattåg, finns i en artikel från Sveriges Natur nr 2 2017: http://www.sverigesnatur.org/gron-guide/rullar-europas-nattag/

tagkarta-ny-1-1063x800[1]

Om man vill resa med traditionell charter kan man alltid fråga  resebyrån om det går att byta ut flygresan mot tåg. Själv har jag fått positiva svar från Iventus och Världens resor när jag velat byta sätt att resa. En ökad efterfrågan på alternativa resesätt kan säkert öka utbudet.

Resten av världen då?

The man in seat nr 61 är en hemsida, skapad av en tågintresserad engelsman för oss som vill tågluffa långt, men som inte vet hur man gör. På hemsidan finns information om vilka linjer som finns – i alla världsdelar – och info om hur man köper biljetter. Hemsidan är väl värd ett besök även om man inte planerar en resa – man kan titta på fina bilder och drömma sig bort. Själv fastnade jag för denna karta som visar hur man kan ta sig runt i Centralasien – tänk att åka Sidenvägen med tåg!

trains

Här är länken: https://www.seat61.com/index.html

Det finns mer att utforska när det gäller hållbart resande. Kan man åka båt klimatsmart? Kan man resa till alla jordens länder utan att flyga? Hur hittar man äventyr och resmål på nära håll? Dela gärna med dig om du själv har information.

[1] Räknar man även in effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor brukar man räkna med att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor som den som enbart orsakas av utsläppen av koldioxid. Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Vanliga-fragor-och-svar/#16368 .

[2] Jag har precis rest tur och retur London med interrail. Centralens resebutik i Kalmar fixade alla biljetter och jag fick också hjälp per telefon under resan. Jättebra service!

 

Körresan

Så var det dags igen. Vartannat år reser den kyrkokör jag sjunger i på körresa till södra Europa. För det mesta blir det en förlängd weekend. Ett snabbt överslag visar att bara flygresan fram och tillbaka genererar ca 0,4 ton co2-ekvivalenter, dvs hälften av de utsläpp som man kan tillåta sig att generera om man vill leva klimatneutralt. Jag kan inte förmå mig att följa med. Om jag ska kunna se mig själv i spegeln om 20-30 år och intala mig själv att jag tog på klimatproblematiken på allvar så går det helt enkelt inte.

Samtidigt vill jag inte förstöra glädjen för de andra. Några körmedlemmar har lagt ned mycket arbete på att arrangera resan, boka konsertlokaler, hotell och flygbiljetter. Alla ser fram emot resan och många fina upplevelser och minnen. Jag vill inte stå där som en sur bror duktig och ge de andra dåligt samvete för att de reser. Att jag inte vill följa med skapar dessutom problem eftersom jag råkar sjunga förstatenor, ett sällsynt röstläge där det är svårt att hitta vikarier. Jag känner mig illojal som inte ställer upp. När någon frågar varför jag inte följer med så mumlar jag något om att det inte funkar och antyder att jag har något annat inbokat den aktuella tiden. Vad borde jag säga egentligen? Och hur?

Grannens nya bil

rav4-hybrid-ext-36Min granne är mycket nöjd med sin nya miljöbil, en Toyota hybrid (tyvärr inte en laddhybrid). Han berättar hur fint det känns när den rullar igång på elmotorn efter rödljuset. Jag tänker för mig själv att bilen förmodligen  slår på bensinmotorn ganska snart och troligen kör grannen lite mer bil nu när han har en så fin bil och att miljökostnaden för att producera bilen var nog ganska hög. Summa sumarum så hade det nog blivit en betydligt mindre klimatpåverkan om han behållit den gamla. Men jag säger inget om det. Jag tycker inte om att göra grannen besviken.

Som jag ser det handlar de flesta företags kommunikation i klimatfrågan om ”Greenwashing”. Klimatproblematiken används i första hand som ett argument för att sälja en produkt som man kan utmåla som bra för klimatet. I realiteten har produkterna oftast en negativ inverkan på klimatet om man ser till hela bilden.