Vi är alla klimatförnekare

I USA förnekar president Donald Trump och hans anhängare den forskning som visar på klimatförändringarna och dess orsaker. Det tycker vi i Sverige är korkat och vi pratar gärna om hur dumma klimatförnekarna är. I Sverige väljer vi istället att förneka hur klimatproblematiken ser ut. Vi undviker att skapa en realistisk bild av vilka förändringar som krävs för att vi ska undvika att klimatet oåterkalleligt förändras. För det är ju tyvärr så att den mängd koldioxid vi ytterligare kan släppa ut i atmosfären är begränsad. När vi når över en viss nivå kommer jordens klimatsystem att förändras för alltid och efter det vet vi inte vad som händer eller om det längre spelar någon roll att vi försöker begränsa klimatutsläppen. För att dra paralleller till hur ett företag fungerar så kan ett företag endast gå med förlust under en begränsad tid innan det går i konkurs. När konkursen väl har inträffat är det för sent.

emotions-2696539_1920

Problemet framstår tydligt om man studerar Naturvårdsverkets diagram som visar hur konsumtionsbaserade utsläpp har utvecklats under perioden 1993-2014. Trots alla klimatsmarta lösningar vi har infört i form av miljöbilar, värmepumpar, vindkraft, solenergi, passivhus osv, osv, och trots att vi köper klimatkompensation när vi flyger så ligger våra utsläpp på ungefär samma nivå som 1993. Vi har ännu inte lyckats göra någonting som för oss närmare än lösning av problemet. Den främsta anledningen torde vara att klimatinvesteringarna gör oss rikare vilket gör att vi hela tiden kan öka vår konsumtion. Vi reser längre och oftare, bilarna blir allt större och tyngre, vi äter mer kött än någonsin och köper kläder som aldrig förr. Den ökande konsumtionen medför ökande utsläpp i ungefär samma grad som de minskningar vi lyckas åstadkomma med klimatinvesteringarna.

I en artikel i Svenska dagbladet skriver Jenny Stiernstedt om hur de politiska partierna slåss om vem som har gjort mest för att minska klimatutsläppen samtidigt som inget av partierna är i närheten av att göra det som krävs för att minska utsläppen enligt det mål som partierna har enats om dvs. att uppnå nettonoll klimatpåverkan till 2045. Partiernas sätt att argumentera påminner om ett företag som är på väg att gå i konkurs eftersom det har haft ett underskott på ca 100 000 kr i månaden under lång tid. Företaget har haft två VD:ar under olika tidsperioder där den ena VDn hävdar att: ”under min tid gick vi bara med 95 000 kr i förlust i månaden” och den andra VDn säger att: ”visst gick verksamheten med 105 000 kr i förlust i månaden när jag var VD men konjunkturen var mycket bättre under din tid så egentligen gjorde jag ett bättre resultat. Och dessutom var det mina åtgärder som ledde till att du fick ett lägre underskott”. Argumentationen är naturligtvis helt ointressant eftersom företaget kommer att gå i konkurs alldeles oavsett vilken VD som har rätt. Genom att argumentera kring frågor som handlar om klimatet men som inte har någon betydelse för att lösa den kommande klimatkrisen förnekar politikerna klimatproblematiken.

Stockholm stad skriver på sin webbplats att ”Sedan 1990 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med en tredjedel”. Söker man vidare på webbplatsen så framgår det att Stockholm stad i ”totala utsläpp” inte inkluderar konsumtion av varor och tjänster som sker av Stockholmarna. Räknar man in konsumtionen så har Stockholmarnas utsläpp förmodligen minskat på samma sätt som Svenskarnas utsläpp i stort, dvs inte alls. Stockholm stad är som en koncern som har en utlandsverksamhet som gör allt större förluster och som den svenska delen av verksamheten är beroende av för att fungera. Den svenska delen av koncernen har minskande förluster och det väljer man att redovisa som någonting positivt samtidigt som man inte redovisar de delar som har ökande förluster. Eftersom förlusterna inte minskar kommer koncernen så småningom att gå i konkurs. Stockholms stads förnekar klimatproblematiken genom att inte kommunicera hela bilden.

Jag har tidigare arbetat på ett av de stora konsultföretagen inom miljö- och samhällsbyggnadssektorn och där hade vi vid några tillfällen en gruppaktivitet där vi tog fram alla exempel på projekt vi genomfört som skulle kunna leda till att klimatutsläppen minskade. Det gjordes ingen som helst analys av vad som skulle krävas för att projekten faktiskt skulle leda till minskande klimatutsläpp och det gjordes naturligtvis heller ingen uppföljning men visst var det mysigt att sitta och spåna kring hur bra det arbete vi gjorde var för klimatet. Samtidigt var det en form av klimatförnekelse där vi lurade oss själva att tro att vi åstadkom något för klimatet. I realiteten har projekten förmodligen haft en mycket marginell effekt.

Det går att hitta många fler exempel på hur vi svenskar förnekar klimatproblematiken.  Om vi ska ha någon chans att lyckas med att förhindra en framtida klimatkatastrof måste vi sluta med alla former av förnekelse och självbedrägeri och våga beskriva, analysera och diskutera hela problemställningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s