Om

Det är hur lätt som helst att förändra klimatet skriver Naomi Klein i sin bok: ”This changes everything”. Vi behöver bara fortsätta att leva på det sätt som vi gör idag. Fortsätta leva på det sätt som vårt samhälle är utformat för, bete oss på det sätt som vår arbetsgivare, våra barns skola eller människorna i vår omgivning förväntar sig av oss.

Om vi däremot försöker leva klimatneutralt så kommer vår vardag genast att fyllas av konflikter. Vad säger jag till min arbetsgivare som bjuder på en flott weekendresa till södra Europa för att belöna avdelningens goda resultat? Eller till min son som, efter viss övertalning har gått med på att konfirmera sig, och då kan välja mellan ett läger i Värmland eller en resa till Grekland. Ur klimatsynpunkt är Värmlandslägret bäst men Grekland är naturligtvis mycket mer attraktivt. Och hur förklarar jag för min son som helst äter stora hamburgare att det är bättre för klimatet att äta vegetariskt? Jag vill inte skrämmas genom att måla upp bilden av en klimatapokalyps men jag kan inte heller framställa det som att inte spelar någon roll vad vi väljer.

Den här bloggen är tänkt att vara ett stöd för alla oss som tar klimatproblematiken på allvar och är beredda att försöka förändra våra liv så att vi inte genererar mer utsläpp än ca 1 ton co2-ekvivalenter per år, d v s, ca en tiondel av de utsläpp som medelsvenskens konsumtion genererar idag (enligt Naturvårdsverkets beräkningar av konsumtionsbaserade utsläpp). Ett diskussionsforum där vi kan stötta varandra och våga stå för de val vi gör, även när det provocerar vår omgivning.