Vi är alla klimatförnekare

I USA förnekar president Donald Trump och hans anhängare den forskning som visar på klimatförändringarna och dess orsaker. Det tycker vi i Sverige är korkat och vi pratar gärna om hur dumma klimatförnekarna är. I Sverige väljer vi istället att förneka hur klimatproblematiken ser ut. Vi undviker att skapa en realistisk bild av vilka förändringar som krävs för att vi ska undvika att klimatet oåterkalleligt förändras. För det är ju tyvärr så att den mängd koldioxid vi ytterligare kan släppa ut i atmosfären är begränsad. När vi når över en viss nivå kommer jordens klimatsystem att förändras för alltid och efter det vet vi inte vad som händer eller om det längre spelar någon roll att vi försöker begränsa klimatutsläppen. För att dra paralleller till hur ett företag fungerar så kan ett företag endast gå med förlust under en begränsad tid innan det går i konkurs. När konkursen väl har inträffat är det för sent.

emotions-2696539_1920

Problemet framstår tydligt om man studerar Naturvårdsverkets diagram som visar hur konsumtionsbaserade utsläpp har utvecklats under perioden 1993-2014. Trots alla klimatsmarta lösningar vi har infört i form av miljöbilar, värmepumpar, vindkraft, solenergi, passivhus osv, osv, och trots att vi köper klimatkompensation när vi flyger så ligger våra utsläpp på ungefär samma nivå som 1993. Vi har ännu inte lyckats göra någonting som för oss närmare än lösning av problemet. Den främsta anledningen torde vara att klimatinvesteringarna gör oss rikare vilket gör att vi hela tiden kan öka vår konsumtion. Vi reser längre och oftare, bilarna blir allt större och tyngre, vi äter mer kött än någonsin och köper kläder som aldrig förr. Den ökande konsumtionen medför ökande utsläpp i ungefär samma grad som de minskningar vi lyckas åstadkomma med klimatinvesteringarna.

I en artikel i Svenska dagbladet skriver Jenny Stiernstedt om hur de politiska partierna slåss om vem som har gjort mest för att minska klimatutsläppen samtidigt som inget av partierna är i närheten av att göra det som krävs för att minska utsläppen enligt det mål som partierna har enats om dvs. att uppnå nettonoll klimatpåverkan till 2045. Partiernas sätt att argumentera påminner om ett företag som är på väg att gå i konkurs eftersom det har haft ett underskott på ca 100 000 kr i månaden under lång tid. Företaget har haft två VD:ar under olika tidsperioder där den ena VDn hävdar att: ”under min tid gick vi bara med 95 000 kr i förlust i månaden” och den andra VDn säger att: ”visst gick verksamheten med 105 000 kr i förlust i månaden när jag var VD men konjunkturen var mycket bättre under din tid så egentligen gjorde jag ett bättre resultat. Och dessutom var det mina åtgärder som ledde till att du fick ett lägre underskott”. Argumentationen är naturligtvis helt ointressant eftersom företaget kommer att gå i konkurs alldeles oavsett vilken VD som har rätt. Genom att argumentera kring frågor som handlar om klimatet men som inte har någon betydelse för att lösa den kommande klimatkrisen förnekar politikerna klimatproblematiken.

Stockholm stad skriver på sin webbplats att ”Sedan 1990 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med en tredjedel”. Söker man vidare på webbplatsen så framgår det att Stockholm stad i ”totala utsläpp” inte inkluderar konsumtion av varor och tjänster som sker av Stockholmarna. Räknar man in konsumtionen så har Stockholmarnas utsläpp förmodligen minskat på samma sätt som Svenskarnas utsläpp i stort, dvs inte alls. Stockholm stad är som en koncern som har en utlandsverksamhet som gör allt större förluster och som den svenska delen av verksamheten är beroende av för att fungera. Den svenska delen av koncernen har minskande förluster och det väljer man att redovisa som någonting positivt samtidigt som man inte redovisar de delar som har ökande förluster. Eftersom förlusterna inte minskar kommer koncernen så småningom att gå i konkurs. Stockholms stads förnekar klimatproblematiken genom att inte kommunicera hela bilden.

Jag har tidigare arbetat på ett av de stora konsultföretagen inom miljö- och samhällsbyggnadssektorn och där hade vi vid några tillfällen en gruppaktivitet där vi tog fram alla exempel på projekt vi genomfört som skulle kunna leda till att klimatutsläppen minskade. Det gjordes ingen som helst analys av vad som skulle krävas för att projekten faktiskt skulle leda till minskande klimatutsläpp och det gjordes naturligtvis heller ingen uppföljning men visst var det mysigt att sitta och spåna kring hur bra det arbete vi gjorde var för klimatet. Samtidigt var det en form av klimatförnekelse där vi lurade oss själva att tro att vi åstadkom något för klimatet. I realiteten har projekten förmodligen haft en mycket marginell effekt.

Det går att hitta många fler exempel på hur vi svenskar förnekar klimatproblematiken.  Om vi ska ha någon chans att lyckas med att förhindra en framtida klimatkatastrof måste vi sluta med alla former av förnekelse och självbedrägeri och våga beskriva, analysera och diskutera hela problemställningen.

Att resa klimatsmart

Det finns många sätta resa. Man kan stänga in sig i ett flygplan och några timmar senare befinna sig i ett helt annan världsdel. Eller resa med tåg, se hur landskap sakta förändras, successivt ta in nya miljöer och avstånd och låta själva resandet bli en del av upplevelsen.

Varför tåg?

Tågresor är mycket mer klimatsmarta än flygresor, i synnerhet om tågen drivs med förnyelsebar el. En annan orsak är att tågen rullar så lätt på rälsen, vilket gör att transporter kräver förhållandevis lite energi. Effekterna av flygets utsläpp blir också större eftersom de sker på hög höjd[1] . Den intresserade kan jämföra olika transportsätt genom att gå in på www.naturvardsverket.se och sök på schablonmall-utsläpp eller tryck på denna länk. http://www.naturvardsverket.se/Global-meny/Sok/?query=schablonmall-utsl%c3%a4pp

I utsläpp-mallen kan man se att inrikes flygresor är ett synnerligen idiotiskt val ur klimatsynpunkt. Tidsvinsten är ju i många fall marginell. Men även utrikes resor är betydligt mer klimatsmarta med tåg än med flyg.

Hur köper man biljetter till Europaresor?

SJ har slutat sälja biljetter till tåg utomlands, men det finns alternativ. I Kalmar finns Centralens resebutik som kollar resrutter och säljer platsbiljetter, biljetter och utomlands och interrailkort, www.resebutiken.se [2]. Man kan också köpa biljetter på Deutsche Bahn www.bahn.de och www.acprail.com . Interrailkort kan man köpa på www.interrail.se. Man kan ladda hem gratisappen Rail Planner Eurail/Interrail där man kan kolla tågtider offline. Billigaste kortet (ungdom, 5 resdagar inom 15 dagar) kostar just nu 2 284 kronor. En hel månads fritt tågresande för vuxna (28–59 år) kostar 6 439 kronor. När du fyller 60 sjunker priset.

Om man vill resa långt med tåg är det en fördel att kunna resa med nattåg. En del linjer har lagt ner, men det finns många kvar. Denna karta, som visar några nattåg, finns i en artikel från Sveriges Natur nr 2 2017: http://www.sverigesnatur.org/gron-guide/rullar-europas-nattag/

tagkarta-ny-1-1063x800[1]

Om man vill resa med traditionell charter kan man alltid fråga  resebyrån om det går att byta ut flygresan mot tåg. Själv har jag fått positiva svar från Iventus och Världens resor när jag velat byta sätt att resa. En ökad efterfrågan på alternativa resesätt kan säkert öka utbudet.

Resten av världen då?

The man in seat nr 61 är en hemsida, skapad av en tågintresserad engelsman för oss som vill tågluffa långt, men som inte vet hur man gör. På hemsidan finns information om vilka linjer som finns – i alla världsdelar – och info om hur man köper biljetter. Hemsidan är väl värd ett besök även om man inte planerar en resa – man kan titta på fina bilder och drömma sig bort. Själv fastnade jag för denna karta som visar hur man kan ta sig runt i Centralasien – tänk att åka Sidenvägen med tåg!

trains

Här är länken: https://www.seat61.com/index.html

Det finns mer att utforska när det gäller hållbart resande. Kan man åka båt klimatsmart? Kan man resa till alla jordens länder utan att flyga? Hur hittar man äventyr och resmål på nära håll? Dela gärna med dig om du själv har information.

[1] Räknar man även in effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor brukar man räkna med att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär dubbelt så stor som den som enbart orsakas av utsläppen av koldioxid. Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Vanliga-fragor-och-svar/#16368 .

[2] Jag har precis rest tur och retur London med interrail. Centralens resebutik i Kalmar fixade alla biljetter och jag fick också hjälp per telefon under resan. Jättebra service!

 

Körresan

Så var det dags igen. Vartannat år reser den kyrkokör jag sjunger i på körresa till södra Europa. För det mesta blir det en förlängd weekend. Ett snabbt överslag visar att bara flygresan fram och tillbaka genererar ca 0,4 ton co2-ekvivalenter, dvs hälften av de utsläpp som man kan tillåta sig att generera om man vill leva klimatneutralt. Jag kan inte förmå mig att följa med. Om jag ska kunna se mig själv i spegeln om 20-30 år och intala mig själv att jag tog på klimatproblematiken på allvar så går det helt enkelt inte.

Samtidigt vill jag inte förstöra glädjen för de andra. Några körmedlemmar har lagt ned mycket arbete på att arrangera resan, boka konsertlokaler, hotell och flygbiljetter. Alla ser fram emot resan och många fina upplevelser och minnen. Jag vill inte stå där som en sur bror duktig och ge de andra dåligt samvete för att de reser. Att jag inte vill följa med skapar dessutom problem eftersom jag råkar sjunga förstatenor, ett sällsynt röstläge där det är svårt att hitta vikarier. Jag känner mig illojal som inte ställer upp. När någon frågar varför jag inte följer med så mumlar jag något om att det inte funkar och antyder att jag har något annat inbokat den aktuella tiden. Vad borde jag säga egentligen? Och hur?

Grannens nya bil

rav4-hybrid-ext-36Min granne är mycket nöjd med sin nya miljöbil, en Toyota hybrid (tyvärr inte en laddhybrid). Han berättar hur fint det känns när den rullar igång på elmotorn efter rödljuset. Jag tänker för mig själv att bilen förmodligen  slår på bensinmotorn ganska snart och troligen kör grannen lite mer bil nu när han har en så fin bil och att miljökostnaden för att producera bilen var nog ganska hög. Summa sumarum så hade det nog blivit en betydligt mindre klimatpåverkan om han behållit den gamla. Men jag säger inget om det. Jag tycker inte om att göra grannen besviken.

Som jag ser det handlar de flesta företags kommunikation i klimatfrågan om ”Greenwashing”. Klimatproblematiken används i första hand som ett argument för att sälja en produkt som man kan utmåla som bra för klimatet. I realiteten har produkterna oftast en negativ inverkan på klimatet om man ser till hela bilden.

Optimala förutsättningar

Vår familj har optimala förutsättningar att leva klimatneutralt. Hela släkten bor i centrala eller västra Stockholm, det är egentligen bara min syster som bryter mönstret, hon bor i Sollentuna. Men jag känner många som har släkt som finns på andra kontinenter. Hur gör man när de gamla föräldrarna finns i USA eller Australien? Hade jag varit i den situationen hade jag rest och blundat för de utsläpp jag genererat. Men hur går det för planeten när det är så många som behöver få resa? Svåra frågor…

Ingen bil?

Nu har vi skrotat vår gamla bil och gått med i bilpool. Eftersom vi bor i lägenhet i Stockholm, ca 10 minuter från tunnelbanan, så är förutsättningarna goda. Vi behöver verkligen inte bil i vardagen.

Samtidigt sker det med skräckblandad förtjusning, hur ska det gå att vara utan bil? Släkt och vänner pendlar mellan positiva tillrop och de som ser ett liv utan bil som en omöjlighet och som upplever vårt val som provocerande. Men vi har valt utgångspunkten ”Det är aldrig för sent att ge upp.” Eftersom den gamla bilen gick till skroten har vi helt enkelt valt att skjuta upp köpet av en ny. Om det inte fungerar får vi väl krypa till korset. Hur ska det gå????